Kurs programowania w JavaScript w 8h od podstawPełny kurs JavaScript, zapraszam : https://kubaw.pl/kurs-javascript

Subskrybuj 🙂
Spis treści:
Wprowadzenie i Hello World: (0:00)
Komentarze: (18:49)
Zmienne: (20:33)
Identyfikatory: (26:07)
Deklaracja zmiennej: (27:26)
Słowa kluczowe w JS: (31:59)
Typy danych: (51:40)
Instrukcje warunkowe: (1:04:25)
Switch – case: (1:27:25)
Pętle: (1:32:19)
Deklaracja funkcji: (1:45:37)
Instrukcje warunkowe: (1:04:25)
Wyrażenie funkcyjne: (1:56:22)
Obiekty: (2:00:11)
Polecenia, wyrażenia, operatory: (2:57:35)
Mutowalność i niemutowalność: (3:26:25)
Referencje do obiektów: (3:39:21)
Operator typeof: (4:02:08)
Zmienne niezadeklarowane vs niezdefiniowane: (4:10:00)
Number: (4:15:43)
Nan: (4:18:40)
Infinity, -Infinity: (4:20:15)
Number: właściwości oraz funkcje: (4:21:29)
Problem z zaokrągleniem liczb: (4:23:55)
Łańcuchy znakowe: (4:42:37)
null oraz undefined: (5:30:58)
Tablice: (5:35:39)
Polecenie: (6:16:00)
Wyrażenia: (6:16:50)
Operatory: (6:17:24)
Konwersja typów: (7:03:35)
Scope: (7:34:40)
Zakończenie :): (8:13:00)

#programowanie #kurs #JavaScript #OdPodstaw

Comments are closed.