เขียนโปรแกรมภาษา C# | สำหรับผู้เริ่มต้น [Phase1]สนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิก (Membership):
https://www.youtube.com/channel/UCQ1r_4x-P-fETLIU4pqf98w/join

🕵 คอร์สเรียนบน Udemy:
https://www.udemy.com/user/kong-ruksiam/

🏫 ห้องเรียน KongRuksiam :
https://kongruksiam.teachable.com/

🧥 อุดหนุนเสื้อโค้ท เสื้อคอเต่า (Sponsor):
https://www.instagram.com/coat2namsshop/

🛒ซื้อของผ่าน Shopee :
https://shope.ee/3plB9kVnPd

🎯 เอกสารประกอบการสอน :
https://github.com/kongruksiamza/programmer-class-room

*** ถ้าคลิปนี้ถึง 200 likes จะมาทำเนื้อหา Phase 2
ต่อนะครับผม ขอบคุณครับ

ดาวน์โหลด Visual Studio :
https://visualstudio.microsoft.com/downloads/

ดาวน์โหลด Visual Studio 2019 (เวอร์ชั่นที่ใช้ในคลิป):
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2019/release-notes

Phase1 ประกอบด้วยเนื้อหา :
0:00 – แนะนำเนื้อหา
06:39 – ติดตั้ง Visual Studio
12:30 – สร้างโปรเจกต์
20:12 – โครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐาน
28:34 – แสดงผลทางจอภาพ (Write/WriteLine)
36:21 – กำหนดลำดับการแสดงผลด้วยปีกกา
48:35 – การเขียนคำอธิบาย (Comment)
54:41 – ตัวแปรและชนิดข้อมูล
01:17:50 – ค่าคงที่ (Constant)
01:23:01 – กฎการตั้งชื่อตัวแปร
01:32:49 – Format String
01:40:26 – รับค่าผ่านคีย์บอร์ด
01:47:21 – ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
01:54:54 – ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์
02:06:03 – ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
02:13:32 – ตัวดำเนินการเพิ่มค่า – ลดค่า
02:23:41 – Compound Assignment
02:32:58 – ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ
02:45:10 – การแปลงชนิดข้อมูล
02:55:19 – แปลงชนิดข้อมูลด้วย Convert
03:14:56 – แปลงชนิดข้อมูลด้วย Parse
03:31:18 – แปลงชนิดข้อมูลด้วย TryParse
03:40:01 – Narrowing Casting
03:46:28 – โปรแกรมคำนวณ BMI
03:56:00 – If Statement
04:03:34 – If..Else
04:12:48 – If แบบหลายเงื่อนไข
04:21:30 – ข้อควรระวังในการใช้ If
04:29:05 – ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
04:53:14 – โปรแกรมตัดเกรดอย่างง่าย
05:02:14 – Ternary Operator
05:06:52 – การเขียน If ซ้อน If
05:17:28 – Switch..Case
05:30:58 – While Loop
05:45:04 – For Loop
06:00:45 – Do..While Loop
06:06:37 – Break & Continue
06:12:33 – สรุปการใช้งาน Loop แต่ละแบบ
06:14:07 – หาผลรวมและค่าเฉลี่ย (5 จำนวน)
06:23:03 – หาผลรวมและค่าเฉลี่ย (ไม่จำกัดจำนวน)
06:31:16 – หาเลขต่ำสุด – สูงสุด
06:42:35 – โปรแกรมตู้ ATM

เขียนโปรแกรมภาษา C# [2021] สำหรับผู้เริ่มต้น :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLltVQYLz1BMAq2fsXLKzGS1eFNxl0-z0I

สร้างเกมด้วยโปรแกรม Unity [2021] | สำหรับผู้เริ่มต้น :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLltVQYLz1BMDhUDdZC506aF8PFwdIYbBc

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่แฟนเพจ :
https://www.facebook.com/pg/KongRuksiamTutorial/

#เขียนโปรแกรม #ซีซาร์ป #KongRuksiam

Comments are closed.