Da li učiti JavaScript kao prvi programski jezik? ☕ (#5 više ne važi u 2022-23 – vidi komentare)U ovom videu razmatramo da li je pametno izabrati JavaScript kao svoj prvi programski jezik…

💻 BalkanCode mentor:
https://balkancode.rs/mentor

📄 Tekst na website-u:
https://balkancode.rs/post/2021-javascript-kao-prvi-programski-jezik/

0:00 – Uvod
1:07 – 1. JavaScript je prekomplikovan
3:10 – 2. Jezik je pun bug-ova…
3:47 – 3. Dijelovi nove sintakse su zbunjujući za početnike
4:28 – 4. Ekosistem je izuzetno nezreo (i dalje)
6:06 – (ne važi u 2022-23) 5. K̶o̶n̶k̶u̶r̶e̶n̶c̶i̶j̶a̶ ̶n̶a̶ ̶t̶r̶ž̶i̶š̶t̶u̶ ̶r̶a̶d̶a̶ ̶j̶e̶ ̶v̶e̶l̶i̶k̶a̶
6:54 – 6. Ali želim da radim FrontEnd!
7:40 – BalkanCode Mentorstvo
8:12 – Zaključak

Ako vam se svidja sadržaj “pretplatite” se na kanal, pozdrav! 😉

#balkancode #programiranje #javascript

Comments are closed.