16 Comments

  1. Ձեզ մի խնդրանք ունեմ։ Եթե դժվար չէ Դուք, որպես մասնագետ օնլայն թեստեր լրացնելու համար թեստերի նմուշներ կտեղադրե՞ք, իհարկե C sharp_ի վերաբերյալ։ Նախապես շնորհակալություն։

  2. Лучше используйте Visual Studio Code и не парьтесь. Места мало занимает, и почти ничем не отличается от Visual Studio

  3. Why did you put that annoying background music ? Axper es jerarducjune @nchi es qce or mardik lav che lsen inches xosum ? es das er te koncert….be more professional people….

Leave a Reply

© 2023 53GB