C# 1 – Základní příkazyPřehled základních příkazů, operátorů a vlastností jazyka C# v konzolové aplikaci.

00:00 – Založení nového .NET Core konzolového projektu
01:46 – Hello World!
02:56 – Hello You! (skládání textových řetězců)
07:45 – Číselný vstup a formát výstupu
12:59 – Operace se dvěma čísly
18:00 – Větší ze dvou hodnot – větvení (if)
20:39 – Největší ze čtyř hodnot
22:29 – Prohození dvou proměnných
23:38 – Cyklický posun vpřed
25:04 – Cyklický posun vzad
25:58 – Cyklus while (dokud)
28:37 – Cyklus for (pro)
30:53 – Opakované ověřování správnosti hesla
32:52 – Heslo jen se třemi pokusy
34:16 – Fibonacciho posloupnost
40:32 – Závěr

Celá série “Základy C#”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxTqV9i8bnb8tanSMrno74A4tvOF7eIqT
Zdrojové kódy na GitHub: https://github.com/PetrVobornik/prednasky/tree/master/ZakladyCs/01-ZakladniPrikazy
Facebook: https://www.facebook.com/Programovat

Correction: 01:12 Rozdíly v C# 10 viz https://youtu.be/x1FAmFotPYU

#VisualStudio #NETCore #Console

Comments are closed.