MSSQL Veritabanı Saldırıları ve LOG AnaliziBu etkinlik, siber güvenlikte orta ve ileri seviye sızma tekniklerini ve log analizi işlemektedir. MS-SQL veritabanı için bilgi toplama (information gathering), enumeration, sızma (exploitation), sızma sonrası (post-exploitation) ve izlerin temizliği (clear tracks), MS-SQL veritabanı sızma yöntemleri ve log analizi konuları sırasıyla ele alınacaktır. MSSQL Veritabanı ve Log Analizi etkinliğiyle katılımcılar, MS-SQL veritabanı hakkında bilgi toplamadan sızmaya, sızmadan diğer sistemlere sıçrama tekniklerine kadar birçok konuyu uygulamalı olarak deneyim sahibi olması amaçlanmaktadır. Ayrıca SQL veritabanına yapılan saldırıların nasıl analiz edileceği, saldırıların monitör edilmesi ve saldırı engelleme yöntemleri anlatılacaktır.

Konuşmacılar; Yavuz Filizlibay, Mustafa Kara, Eyüp Çelik ve Hamza Şamlıoğlu

Leave a Reply

© 2023 53GB