Hưỡng dẫn cài đặt MSSQL – Sql Server trên Docker Container hay Linux, MacOs, Windows👨‍💻 Kênh Youtube chính thức của NullDoot.
📝Nội dung Live Stream, giải trí, giáo dục, review, công nghệ … về cuộc sống và cá nhân của mình.
😎 Tâm sự tối thứ 7: 21:00 – 22:00 mỗi tuần (Live Talk)
😘 Contact me: https://linktr.ee/nulldoot
💰 VISA VIETTINBANK – 103868801400
🏴‍☠️ Channel AnonOps : irc.anonops.com/6667
💌 Mail: [email protected]

👨🏻‍💻 Link Git
🏴‍☠️ https://github.com/CompanyDATV
🏴‍☠️ https://codeberg.org/
🏴‍☠️ https://about.0xacab.org/
🏴‍☠️ https://temp-mail.org/

———————📕 Khóa học – Course ——————-
🚩 Hành trình kỹ năng tương lai https://tiny.one/SkillFuture
🚩 JavaScripts: https://tiny.one/javascripts
🚩 SystemAdmin: https://tiny.one/systemadmin
🚩 Tool-Hacking: https://tiny.one/tools-hacking

🎧 Music by Ryan Little – Loveseat – https://thmatc.co/?l=F3C05BAC
🎧 Music by DJ GONZ – YFB – https://thmatc.co/?l=711928EB
🎧 Music by Syphax – Dysmorphia – https://thmatc.co/?l=C33C97E8

——————— Follow Me ——————-
😘 https://linktr.ee/nulldoot
📕 Danh sách đầy đủ các bài học như AWS, DevOps, FullStack, Dockers, Jenkins…
https://www.youtube.com/watch?v=8z4LJ…
☎️ Vui lòng liên hệ
Mr. DATV

Comments are closed.