เริ่มเขียน JavaScript และเรื่องเพี้ยน ๆ ที่เจอใน 10 นาทีต้องบอกว่าเทรนด์ความรู้ JavaScript นี้จำเป็นกับโลกยุคใหม่มาก ๆ ไม่ว่าเขียนภาษาอะไรมาก่อนก็ควรจะรู้ JavaScript ไว้ ! แต่ภาษานี้มันมีความยาก …

Comments are closed.