TIC 2 MV 2.2 Execució codi (JavaScript)Mostra com poder executar codi javascript a la consola