Pi Network: Google chấp nhận tiền điện tử. Tín Hiệu Tích Cực Trong Việc Sử Dụng Tiền Kỹ Thuật Số.Một loạt tin tức về các công ty lớn chấp nhận thanh toán bằng tiền kỹ thuật số. Đó là một tín hiệu rất tốt cho Pi Network.

Comments are closed.