C# 6.0 | Write() ve WriteLine() #2.Net MAUI eğitimi için c# dilini öğreniyoruz. Bugün ikinci bölümünde Write() ve WriteLine() fonksiyonlarını konuşacağız.