Pengenalan JavaScript – 1 | JS | Programming Melayu | Pengaturcaraan Malay | MalaysiaSelamat datang ke channel devzaim. 🤗

Channel ini bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengaturcaraan dalam bahasa Melayu bagi memudahkan komuniti di Malaysia. Ramai orang ingin belajar dalam bahasa ibunda mereka dan channel ini sangat sesuai bagi memahami konsep dan teknologi yang berkaitan dengan pengaturcaraan. Channel ini juga bertujuan untuk membawa konsep dan latihan ringkas bagi memudahkan setiap individu yang mengikuti latihan ini bersama saya kerana itu kebanyakkan video yang dilampirkan menggunakan konsep yang asas bagi memberi pemahamam umum buat setiap lapisan masyarakat.

Dalam video ini, kita akan berkenalan degan JavaScript. Hi JavaScript!

#devzaim #pengaturcaraan #programmingmalay #pengaturcaraanmelayu #programmingmelayu #melayu #tips #tech

Leave a Reply

© 2023 53GB
gptsio | yougpt | GPTNAV