【สำนักวิจัยและนวัตกรรม มูลนิธิแสงสีวิชาการ】การใช้ AI, GPT4 เพื่อพัฒนาเอกสาร ตำราหนังสือ และ การทำวิจัย , รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนีสำนักวิจัยและนวัตกรรม มูลนิธิแสงสีวิชาการ :การใช้ AI, GPT4 เพื่อพัฒนาเอกสาร ตำราหนังสือ และ การทำวิจัย , รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี

การใช้ AI, GPT4 เพื่อพัฒนาเอกสาร ตำราหนังสือ และ การทำวิจัย , รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี

*การใช้ AI, GPT4 เพื่อพัฒนาเอกสาร ตำราหนังสือ และ การทำวิจัย
*รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี
สำนักบริการวิชาการ
มูลนิธิแสงสีวิชาการ
www.FS-Academic.com
*เชิญร่วมส่งเสริม/สนับสนุนการจัดทำเอกสาร/ตำรา/หนังสือเพื่อเป็นวิทยาทาน (ตามจิตศรัทธา) ต่อไป
*ท่านสามารถโอนมาร่วมบุญได้ ตามกำลังศรัทธา ธ.กรุงไทย เลขที่ 391-0-97819-3 บัญชี มูลนิธิแสงสีวิชาการ