Lập trình game XẾP HÌNH bằng JavaScript (2022)Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau lập trình tựa game xếp hình Tetris bằng JavaScript. Đây là một tựa game rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam.

Thông qua việc xây dựng các game cơ bản như này, chúng ta sẽ học được rất nhiều kiến thức như:
* Cách thao tác và sử dụng JS
* Thao tác với canvas bằng javascript
* Hiểu về các khái niệm thiết kế game như: điều khiển đối tượng, cách tính điểm hay phát hiện va chạm giữa các object

👉 Link tham khảo:
Source code: https://github.com/holetexvn/tetris-game
Live Demo: https://magical-heliotrope-1bbf8f.netlify.app/

Flexbox CSS: https://youtu.be/G6mL3t3QzLw
Lập trình ứng dụng Thời tiết: https://youtu.be/6oN-y2BZnHg

👉 Timestamp
0:00 INTRO
01:25 Giới thiệu Game
02:07 Cách chơi
03:03 Viết HTML file
04:55 Viết CSS file
08:18 Viết JS file
08:55 Khai báo các CONSTANTS
10:37 Tạo và thao tác với canvas bằng JS
12:15 Xây dựng Class Board
24:20 Xây dựng Class Brick
36:30 Viết hàm moveLeft (di chuyển sang trái)
39:08 Viết hàm moveRight (di chuyển sang phải)
39:36 Viết hàm moveDown (di chuyển xuống dưới)
40:25 Viết hàm rorate (xoay)
44:00 Xử lý sự kiện ‘keydown’
47:33 Xử lý va chạm
58:34 Hàm tạo viên gạch mới ngẫu nhiên
01:00:58 Xử lý gạch rơi xuống sau mỗi giây
01:01:35 Xử lý khi gạch hạ cánh
01:08:18 Xử lý khi hàng được lấp đầy (xử lý ăn điểm)
01:13:48 Cập nhật điểm
01:17:10 Xử lý Game Over
01:32:55 Xử lý âm thanh
01:35:18 OUTRO

📢 Liên hệ với mình tại:
Facebook: https://www.facebook.com/holetex/​
Instagram: https://www.instagram.com/holetex/
Github: https://github.com/holetexvn
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/minhtung09/
Email: [email protected]

#holetex #javascript #frontend #tetris #laptrinhgame

🤝 Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:
https://www.youtube.com/channel/HoleTex/join

Leave a Reply

© 2023 53GB
gptsio | yougpt