3. Demo of VS Code MSSQL Server Scripts and Utilities – Table Level | VS Code ExtensionТова е разширение за VS Code, което има доста полезни скриптове, които са полезни за по-бързо извличане на информация, администриране на SQL Server, изпълнение на запазени заявки и още много.

Единственото, което трябва да направите е да изберете десен бутон на секция Сървър, Таблица, View, Процедура или друг обект от панела Object Explorer и всички налични команди и скриптове ще бъдат заредени в контекстното меню. Изберете този, който желаете и той ще бъде директно изпълнен или зареден като текст за редактиране.

Това разширение е полезно за всеки, който разработва и администрира MS SQL Server бази данни и пише заявки, процедури, функции, създава таблици и всички останали SQL команди.

Повече информация за другите ми проекти: https://radoslav-batinov.bss.design

============================================================================

This is a VS Code extension that has a lot of useful scripts that are helpful for faster retrieval of information, administering SQL Server, executing saved queries, and much more.

You just need to right click on some Server, Table, View, Procedure or another object in Object Explorer and all script commands will be loaded. Choose your desired script and it will be scripted and executed.

It can be useful for anyone who develops and administrates MS SQL Server databases and writes queries, procedures, functions, creates tables and many other SQL commands.

Link with more info about my other projects: https://radoslav-batinov.bss.design

============================================================================