JavaScript Kurs #1 – Zašto JS / Plate / Uvod i osnove / Projekat: Kalkulator inflacijePotrebni fajlovi za praćenje kursa: https://github.com/cysecor/js-kurs-kalkulator-inflacije Kompletan kurs: …