Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005

B1. đâu tiên các bạn cài đặt SQLEXPR_ADV
link http://www.mediafire.com/download/1mtzee1uqklyr2a/SQLEXPR_ADV.EXE
sau khi tai ve và cai dat binh thuong
cac ban co gang doi ^^
B2. cac ban tiep tuc download SQLServer2005_SSMSEE ve va tiep tuc cai dat
link 32bit:http://www.mediafire.com/download/4gas8b50rdpvevb/SQLServer2005_SSMSEE_32bit.msi
link 64bit:http://www.mediafire.com/download/u1kv7pt1ynzclfw/SQLServer2005_SSMSEE_64bit.msi

Leave a Reply

© 2023 53GB