OBJECT ORIENTED PROGRAMMING with C# – PART 1 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคืออะไร ?บทเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย C# วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคืออะไร ? ในรูปแบบง่ายๆกันเลย …