ហ្គេមកាន់ដៃ Steam Deck មួយឆ្នាំក្រោយមក! John Seyហ្គេមកាន់ដៃ Steam Deck មួយឆ្នាំក្រោយមក! John Sey

ហ្គេមកាន់ដៃ Steam Deck មួយឆ្នាំក្រោយមក! John Sey

កម្មវិធី Cambo Now សប្តាហ៍នេះ ចនសី នឹងធ្វើការបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ប្រើ steam deck ទៅដល់ ឡេង ដោយសារ ឡេង មិនធ្លាប់បានកាន់ប្រើ steam deck ពីមុននោះទេ ដូចនេះ គាត់ប្រាកដជាមានសំនួរច្រើន!
កុំភ្លេចចុច Like, Share, Subscribe និងដាក់កណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ
តាមដានយើងបន្ថែម៖
– Website: https://cambo-report.com/
– Tamneak: @crtech
– Facebook: https://bit.ly/31q3qCs​​​​
– Instagram: https://bit.ly/3dhuXvs​​​​

20 Comments

  1. អែមជាង Nintendo ឆ្ងាយណាស់ ហើយហ្គេមទាន់ជំនាន់ទៀត

  2. សូមសួរមួយបង តើគួរទិញ PS4 pro ក្នុងឆ្នាំ2023ទេ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 53GB - WordPress Theme by WPEnjoy