Khai giảng Golang – Food Delivery Backend – 200Lab EducationKhai giảng Golang – Food Delivery Backend – 200Lab Education

Khai giảng Golang - Food Delivery Backend - 200Lab Education

Trong clip này mình sẽ phổ nội dung, cách thức vận hành khoá học Golang – Food Delivery mọi người nhé.

Site chi tiết khoá học: https://edu.200lab.io/khoa-hoc/khoa-hoc-golang-food-delivery-backend
Form Đăng ký nhận tư vấn thêm: https://forms.gle/YfexVXpRDJofPiVp9

PDF File: https://drive.google.com/file/d/1S82TAjGRMSwIiaeIEDArJ56u0FkCPUhq/view?usp=sharing

————-
200Lab Education – Học viện đào tạo kỹ sư phần mềm chuyên sâu
Website: https://200lab.io
FB Page: https://facebook.com/edu.200lab

Leave a Reply

© 2023 53GB
gptsio | yougpt