Khóa học Javascript 2022 cho người mới trong 1.5 giờ | Javascript tutorials in 1.5 hoursBài này chia sẻ với các bạn về javascript cơ bản: 0:00 – Giới thiệu về Javascript, những ứng nào sử dụng javascript 2:05 – Tạo file …