அச்சு அசல் Thalapathy Voice-ல் Kutty Story சொன்ன Jayam Ravi 😱"Script Discussion-ல் இருந்தப்போ.."ThalapathyVijay #JayamRavi #JayamRaviFansFestival #Behindwoods #Manimegalai #kuttystory Promo: Jayam Ravi Fans …