C# תכנות למתחיליםC# היא פה להישאר. היא עוצמתית, רבת שימושים, מהירה ומסוגלת לפתור את הבעיות בחזית הטכנולוגיה של היום. בניהם למידת מכונה ואינטגרציה עם …

Leave a Reply

© 2023 53GB