2.7.MySql – DDL.Elan növləri cədvəlinin yaradılmasıMSSQL & MySQL & PostgreeSQL & Oracle Dərsləri
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Digər maraqlı ola biləcək kurslar
—————————————————–
A-Z ChartJs dərsləri 2022
https://www.udemy.com/course/a-to-z-chartjs/?referralCode=C0D222E87F0CB2CE88BE

ASP Net Core 5 ilə E-commerce Web Tətbiqi hazırlamaq
https://www.udemy.com/course/asp-net-core-5-ile-commerce/?referralCode=DB1B465B2F8F2CFCE7B2

#sql #mssql #postgresql #oracle #table #column #course #insert #database #multipleinsert #emlakpro