C# Tutorial #2: Variables & Datatypes | Concatenation | Visual Studio | Filipino | TagalogHi Guys Today we will be continuing our discussion sa Basic C#. Today ang paguusapan natin ay ang tinatawag nating variables …